ICOMOS Eesti koostöös Keskkonnaameti, Muinsuskaitseameti, Eesti Kunstiakadeemia, Tartu Ülikooli, Oslo Ülikooli Inimõiguste Keskuse ja Inimõiguste Instituudiga korraldab 2.-6. mail 2019 rahvusvahelise seminari “Pärand ja kogukonna õigused” kus käsitletakse kas ja kuidas arvestatakse omanike õigusi ning kaasatakse kogukondi. Koolitajate ja esinejate seas on rahvusvahelise pärandikaitse ja õiguste tippeksperdid Eestist, Norrast, Šveitsist, Argentiinast. Koolitus hõlmab nii teoreetilist sissevaadet inimõiguste küsimustele, Läänemeremaade ja Iirimaa juhtumianalüüse ning objektipõhist arutelu.

Arusaam, mis on kultuuripärand on ajas muutuv, sest see sõltub nii meie teadmistest kui ka ühiskonna väärtushinnangutest. Kultuuripärand on üha enam muutumas “tooteks” turismitööstuses. Seda enam on vaja leida tasakaal, et hoida pärandi tähendusest kohaliku identiteedi ja argipäeva osana. Nii pärandi loojatel, hoidjatel kui ka tarbijatel on siin omad õigused ja kohustused“ ütles koolituse üks korraldajaid, ICOMOS Eesti juht Riin Alatalu.

Koolitusele on oodatud pärandi kogukondade esindajad, pärandieksperdid, ametnikud ja kraadiõppurid. Tallinnas ja Lahemaa rahvuspargis toimuv koolitus on inglise keeles.

Koolituse raames toimub ka kaks avalikku seminari, kuhu on oodatud kõiki huvilised.

2. mail toimub Eesti Kunstiakadeemias avalik seminar „ Pärand ja Õigused“, mis keskendub kultuuripärandi ja kogukonna õigustele teoreetilisest perspektiivist.

5. mail toimub Palmse mõisas ja Lahemaa rahvuspargi külastuskeskuses avalik seminar „Pärandikogukondade kaasamine”, mis keskendub riigi, kogukonna ja üksikisikute vahelisele koostööle ja ülesannetele pärandi haldamisel. Seminari eesmärgiks on kogukonnakeskse pärandikaitse põhimõtete praktikasse viimine. Seminar lõppeb ühise aruteluringiga.

Avalikud seminarid on otseülekandena jälgitavad siin: https://www.youtube.com/channel/UCL0V3XR8iViHNtRYDK5G1yQ
Koolituse täisprogramm: https://www.kaitsealad.ee/est/koolitus-parand-ja-kogukonna-oigused