Calendar icon

10. November 2023

Volha Zazuilnskaya

Heategevusfondi "Strana dlya zhizni" juht, poliitvangide ja nende perekondade abistamise projekti koordinaator, inimõiguste kaitsja
Valgevene