14. juunil toimub 1941. aasta juuniküüditamise mälestuspäev

14. juuni on päev, mil mõtiskleda küüditamise põhjuste ja mõju üle ning väljendada solidaarsust ohvritega.

Meie ajalooline kogemus näitab selgelt, et 20. sajandil Eestit valitsenud okupatsioonirežiimid riivasid süstemaatiliselt ja igakülgselt inimõiguseid ning need sündmused on ühel või teisel määral osaks Eesti elanike identiteedist. Pea igal Eesti perel on oma lugu, mis valitseb meie üle, kuni oleme seda teistega jaganud. Selleks, et mõista minevikku, peame rääkima küüditamisest ja laiemalt inimõiguste rikkumistest avatult ja isiklikult.