Estonian human rights report 2012

Estonian human rights report 2012

 

1. 

2. ELANIKKONNA JA EKSPERTIDE UURING

3. Rahvusvaheliste organisatsioonide hinnangud inimõiguste olukorrale Eestis

4. KOKKUVÕTE

5. Esitlus 10.12. 2012

6. Lisatabelid maakonnad

 

 

 

 

Vt pressiteadet: Uuring: Eesti inimesed ei tee vahet inimõigustel ja olmemurel