23. august – üleeuroopaline totalitaarsete režiimide ohvrite mälestuspäev

Levita märki mälestamisest!

23. augustil, Molotovi-Ribbentropi pakti aastapäeval, tähistatakse üleeuroopalist totalitaarsete režiimide ohvrite mälestuspäeva. Sel päeval 1939. aastal sõlmiti natsionaalsotsialistliku Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel leping, millega avati väravad holokausti tragöödiale, sunnitöö- ja koonduslaagritele. 23. augustil meenutatakse kõiki neid, kes surid natsismi ja stalinismi sooritatud kuritegude tagajärjel. Üleeuroopaline võrgustik „Mälestamine ja solidaarsus” toetab sümboolset žesti, mille puhul kantakse erilist leinalindiga märki kirjaga „August 23”.

remember august 23

23. augustil meenutatakse miljoneid inimesi, kes langesid totalitaarsete režiimide ohvriks, eelkõige koonduslaagrite, surmalaagrite, nõukogude sunnitöölaagrite ja stalinistlike vanglate vange. Nende mälestamise väliseks väljenduseks võiks olla musta leinalindiga märk, mis on valmistatud üleeuroopalise võrgustiku „Mälestamine ja solidaarsus” algatusel. Igaühel neist miljonitest ohvritest oli omaenda lugu, mida meenutatakse vangide portreede väljatoomisega graafilistel kujunditel, mis on kampaania osa.

Kõik, kes soovivad sellist märki saada, võivad esitada tellimuse veebiaadressil www.enrs.eu/august23. Samuti antakse sellel saidil teavet üksikute ohvrite kohta, kelle fotosid on teabematerjalides kasutatud, aga esitatakse ka märgi elektrooniline versioon. Korraldajad toetavad selle sümboolse mälestamismärgi levitamist ja selle kaudu ühinemist pikaajalise kampaaniaga, millega soovitakse tagada, et eurooplased teavad 23. augusti kuupäeva kui 20. sajandi totalitaarsete režiimide ohvrite meenutamise sümbolkuupäeva.

Üleeuroopalise totalitaarsete režiimide ohvrite mälestuspäeva kuulutas Euroopa Parlament välja 23. septembril 2008. aastal. Selle eesmärk on mälestada massiküüditamiste ja -hukkamiste ohvreid, aga ka tagada demokraatiat ning tugevdada rahu ja stabiilsust Euroopas. Kõige esimest korda tähistati seda päeva tseremooniaga 2011. aastal Varssavis. Siis sõlmitud Varssavi deklaratsioonis rõhutasid allakirjutanud vajadust meenutada eurooplastele totalitaarsete režiimide kuritegelikke tagajärgi ning kutsusid Euroopa Liitu üles uurima ja koostama selliste režiimide sooritatud kuritegudega seotud dokumente. Järgnevatel aastatel on avalikud mälestusüritused, millel osalevad ELi liikmesriikide justiitsministrid, leidnud aset Ungaris, Leedus ja Lätis. 2015. aastal toimuvad need Eestis.

 

Üleeuroopaline võrgustik „Mälestamine ja solidaarsus” on rahvusvaheline algatus, mille eesmärk on uurida, dokumenteerida ja levitada teavet 21. sajandi Euroopa ajaloo ning selle mäletamise võimaluste kohta, kusjuures erilist rõhku asetatakse diktatuuriaegadele, sõdadele ja avalikule vastuseisule vangistusele. Võrgustiku liikmed on Saksamaa, Poola, Slovakkia, Ungari ja Rumeenia. Lisaks tegutsevad Austria, Tšehhi Vabariigi ja Läti esindajad selle nõuandvates organites. Lisateavet saab veebilehelt www.enrs.eu.